| Početna strana | Upravljanje projektima | Proizvodi | O nama | Kontakt |
QSS Proizvodi

UPRAVLJANJE RIZICIMA NA PROJEKTU*

Polaznici: Rukovodioci rojekta, članovi projektnih timova, učesnici
Trajanje: 2 dana (16 PDU poena)

Na ovom kursu ćete imati priliku da se na praktičan način upoznate sa najznačajnijim alatima i procesima za upravljanje rizicima u projektnom okruženju. Savremeni alati i tehnike upravljanja rizikom (Registar rizika, Kvalitativna i kvantitativna ocena, Monte Carlo analiza, Rezerve za upravljanje rizicima i dr.) prikladni su za svako poslovno okruženje, a posebno su važni profesionalnim rukovodiocima projekata u oblasti bankarstva, telekomunikacija, informacionih tehnologija i investicija.

Sadržaj obuke:
 • Upoznavanje sa pojmom rizika
 • Planiranje upravljanja rizikom
 • Identifikacija rizika
 • Analiza i prioritetizacija rizika
 • Planiranje odgovora na rizike
 • Nadgledanje i kontrola odgovora na rizike
 • Prezentacija Primavera softverskih alata za upravljanje rizicima
 • Pitanja, odgovori i zaključci
U cenu ove napredne obuke uključeno je:
 • Predavanje PMI PMP sertifikovanog predavača
 • Vežbanka sa alatima za praktičan rad
 • Prezentacija i primeri primene Primavera softverskih alata
 • Ručak i osveženje u pauzama
Vaše prijave i rezervacije primamo na sledećim telefonima: 063/ 342 906 ili slanjem e-mail poruke na adresu dragana@qss.rs
Ova obuka je napravljena u saradnji sa kompanijom Centar za upravljanje projektima - CPM
  Copyright QSS d.o.o. 2012.
Radivoja Koraća 11
11000 Beograd, Serbia
Tel. +381 (11) 2452-630