| Početna strana | Upravljanje projektima | Proizvodi | O nama | Kontakt |
QSS Proizvodi

qSales, program za prikupljanje narudžbina na terenu

qSales je programski paket namenjen distributerima za prikupljanju porudžbina na terenu. Glavni modul ovog paketa je program koji radi na ručnim terminalima sa Microsoft Windows CE operativnim sistemima. On omogućava prodavcu da u svakom trenutku ima pri ruci sve potrebne podatke o artiklima koje prodaje, kupcima koje treba da poseti i narudžbinama koje je napravio. Podaci se mogu razmenjivati sa glavnom bazom podataka putem GSM ili GPRS mreže, tako da se postižu znatne uštede u vremenu potrebnom za pripremu i isporuku robe do kupca, putu koji prodavac mora da pređe u toku dana, i administrativnim troškovima. Narudžbine se unose u sistem kod kupca, tako da je moguće izdavanje računa i potvrda na licu mesta, a izbegavaju se eventualne greške pri prepisivanju narudžbina koje se dešavaju pri standardnom načinu prodaje.

Prednosti

 • Program je razvijen na bazi višegodišnjeg iskustva u radu sa ručnim terminalima.
 • 100% pouzdanost u radu i čuvanju podataka.
Glavni meni programa Ekran izbora kupca Finansijsko stanje kupca
 • Značajno ubrzanje procesa prodaje i isporuke robe, i smanjenje administrativnih i putnih troškova.
 • Trenutan pristup svim podacima o kupcu (finansijski izveštaj, prethodne narudžbine).
 • Praćenje učinka prodavca u toku dana, vremena provedenog kod kupca kao i pređene kilometraže i utroška goriva.
 • Tačno izračunavanje svih cena, poreza i popusta na licu mesta, prema parametrima zadatim u glavnoj bazi.
 • Mogućnost specifičnog prilagođavanja programa za prodaju malim ili velikim kupcima ili za dierektnu prodaju na terenu.
 • Podrška za više poreskih sistema, uključujući i automatski prelazak na PDV.
 • Mogućnost da jedan prodavac sa istim uređajem vrši naručivanje robe iz više različitih magacina za isporuku.
 • Praćenje prodaje po različitim prodajnim programima.
 • Program se sam instalira i startuje i u slučaju potpunog pražnjenja baterija. Svi podaci u bazi podataka ostaju sačuvani, tako da prodavac ne mora da ima nikakvo tehničko znanje o održavanju uređaja.
Istorija dokumenata kupca Ekran narudžbe (makedonski) Pregled zaključenih dokumenata
 • Daljinski pristup uređajima pri održavanju i učitavanje novih verzija bez prekidanja rada uređaja sa lokalne kompjuterske mreže, kao i konfiguracija programa postiže se posebno razvijenim alatima za PC.
 • Potpuna prilagođenost programa prema specifičnom načinu rada u preduzeću i integracija sa ERP-om.

Tehnički podaci

 • Program je razvijen u Microsoft eMbedded Visual C++. Prilagodjiv je da radi sa svim bazama podataka (kao npr. MS SQL, Oracle, idr.).
 • Program može raditi na svim vrstama ručnih terminala (iPAQ, Symbol, Intermec, Psion) i mobilnih telefona koji rade pod Windows CE OS.
 • Sve komande se mogu unositi putem tastature na uređajima koji je imaju, ili specijalnom olovkom na uređajima sa “touch screen” tehnologijom.
 • Razmena podataka sa glavnom bazom putem GSM ili GPRS mreže, ili priključivanjem uređaja na lokalnu kompjutersku mrežu.
 • Štampanje računa i izveštaja na mrežnim i IC štampačima ili prenosnim štampačima za ručne terminale.
 • Program je u potpunosti prilagođen za rad na Srpskom (ćirilica ili latinica) ili Makedonskom jeziku, uključujući unos podataka i prikaze na ekranu i štampaču. Moguće je u veoma kratkom roku prevesti program i na druge jezike.

qInvetnory, program za popis osnovnih sredstava

qInventory je program za popis osnovnih sredstava preduzeća pomoću ručnih terminala Omogućava brzo i efikasno pronalaženje osnovnog sredstva po bilo kom kriterijumu (šifri, nazivu, lokaciji, organizacionoj jedinici, radniku, ...) i njegovo popisivanje. U kombinaciji sa mobilnim terminalom sa bar-kod čitačem, popis sredstava u preduzeću srednje veličine može se ubrzati i do 10 puta (osim prve godine kada treba odštampati i nalepiti odgovarajuće nalepnice). Ovaj program se može iskoristiti i za popisivanje proizvođačkih bar-kodova sredstava koja ih imaju.
  Copyright QSS d.o.o. 2012.
Radivoja Koraća 11
11000 Beograd, Serbia
Tel. +381 (11) 2452-630