| Početna strana | Upravljanje projektima | Proizvodi | O nama | Kontakt |
QSS Proizvodi

UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJOM SA UČESNICIMA PROJEKTA*

Polaznici: PMO rukovodioci, rukovodioci projekata, funkcionalni rukovodioci
Trajanje: 3 dana

Sadržaj kursa: Prisustvo kursu obezbeđuje Vam 21 PDU (Professional Development Units), neophodnih za održavanje PMI PMP® sertifikata; ili 21 sati obuke iz oblasti upravljanja projektima, neophodnih za sticanje PMI PMP® i CAPM® sertifikata.
 • 1. Osnove timskog rada
  • Šta je tim
  • Timski rad
  • Karakteristike timskog rada
  • Značaj i koristi timskog rada
  • Prednosti i mane timskog rada
  • Komponente i pravila koja čine uspešne timove
  • Kategorije timova
  • Životni ciklus tima
  • Odgovornosti članova tima
  • Pravila timskog rada
 • 2. Formiranje projektnog tima
  • Planiranje ljudskih resursa
  • Prilagođavanje plana trenutnoj raspoloživosti ljudskih resursa
  • Pregovaranje sa funkcionalnim rukovodiocima oko ljudskih resursa
  • Angažovanje resursa izvan kompanije
  • Primer - Formiranje projektnog tima na projektu Telekoma Srbije
 • 3. Razvoj timova
  • Uloge u timu
  • Faze razvoja timova
  • Identifikacija ciljeva tima
  • Definisanje ciljeva tima
  • Šta su efikasni ciljeva tima
  • Razumevanje postavljenih ciljeva
  • Prepreke ka ostvarivanju ciljeva tima
 • 4. Odlučivanje u timovima
  • Donošenje odluka
  • Principi timskog odlučivanja
  • Metode timskog odlučivanja
  • Faze timskog odlučivanja
  • Alati timskog odlučivanja
  • Vežba – Donošenje odluke u projektnom timu
 • 5. Motivacija tima
  • Teorije motivacije
  • Briga o potrebama članova tima
  • Motivacija članova tima
  • Konstruktivna kritika
  • Značaj povratnih informacija za način motivacije
  • Načini pozitivnog uticaja na tim
  • Praktični saveti za motivisanje članova tima
 • 6. Komunikacija u timu
  • Komponente komunikacije
  • Tipovi komunikacije
  • Komunikacija sa članovima tima
  • Komunikacija sa specifičnim psihološkim profilima
  • Saveti za unapređenje komunikacije u timu
  • Unapređenje individualnih komunikacionih veština svakog člana tima
 • 7. Rukovođenje timovima - Liderstvo
  • Rukovođenje timom – Principi
  • Rukovođenja timom – Strategija i aktivnosti
  • Vođa tima
  • Aktivnosti vođe tima
  • Uloge vođe tima
  • Karakteristike vođe tima
  • Karakteristike dobrog vođe tima
 • 8. Delegiranje
  • Osnove delegiranja
  • Načini delegiranja
  • Koristi koje projektnom timu donosi delegiranje
  • Ko ima pravo da delegira?
  • Kako steći autoritet za delegiranje
  • Problemi kod delegiranja
  • Odgovornost za delegirane zadatke
  • Saveti za uspešno delegiranje
 • 9. Problemi u radu timova
  • Identifikovanje najčešćih problema u timovima
  • Pristup rešavanju problema
  • Adaptiranje na druge članove tima i njihove osobine
  • Različiti tipovi ličnosti u timu
  • Problemi u timu nastali delovanjem spoljnih faktora
  • Strategije prevazilaženja problema
 • 10. Konflikti u okviru timova
  • Pojam konflikta
  • Uzroci za nastajanje konflikta
  • Najčešći tipovi konflikta
  • Metode za upravljanje konfliktima
  • Kako da konflikt bude konstruktivan
  • Upravljanje konfliktima unutar timova
  • Pitanja, saveti i zamke u kod timskih konflikta
  • Pozitivan potencijal konflikata
 • 11. Veštine pregovaranja
  • Pojam pregovaranja
  • Principi pregovaranja
  • Različiti pristupi pregovaranju
  • Pripreme za pregovaranje
  • Saveti za uspešno pregovaranje
  • Zamke u procesu pregovaranja
  • Simulacija procesa pregovaranja
 • 12. Komunikacija sa učesnicima na projektu
  • Identifikovanje učesnika na projektu
  • Analiza učesnika na projektu
  • Planiranje komunikacije i odabir odgovarajućih kanala komunikacije
  • Izrada plana komunikacije
  • Distribucija informacija prema učesnicima
  • Prikupljanje povratnih informacija
  • Upravljanje očekivanjima učesnika
  • Izveštavanje
 • 13. Upravljanje virtuelnim timovima
  • Šta su virtuelni timovi?
  • Kako organizovati virtuelne timove?
  • Kako upravljati virtuelnim timovima?
  • Komunikacija u virtuelnim timovima
  • Strategije prevazilaženja prostorne dislociranosti
  • Prednosti virtuelnih timova
U cenu ove napredne interaktivne obuke uključeno je:
 • Predavanje PMI PMP sertifikovanih predavača
 • Interaktivno predavanje
 • Praktičan rad
 • Ručak i osveženje u pauzama
Vaše prijave i rezervacije primamo telefonom na: 063/ 342 906 ili slanjem e-mail poruke na adresu dragana@qss.rs
Ova obuka je napravljena u saradnji sa kompanijom Centar za upravljanje projektima - CPM
  Copyright QSS d.o.o. 2012.
Radivoja Koraća 11
11000 Beograd, Serbia
Tel. +381 (11) 2452-630